Cú pháp soạn tin đăng ký 3g – 4g Vina gói: CHON [tên gói] gửi 1543 Trong đó: CHON là cú pháp kích hoạt gói 3G – 4G của VinaPhone. [Tên gói] là mã gó

No events

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.