This event ended on February 16, 2024 9:25 AM +07

Xem Cách Tính Biểu Đồ Ngày Sinh Thần Số Học Chính Xác


from Oct 26, 2023 hours 09:25 (UTC +07:00)
to Feb 16, 2024 hours 09:25 (UTC +07:00)

When

from Oct 26, 2023 hours 09:25 (UTC +07:00)
to Feb 16, 2024 hours 09:25 (UTC +07:00)

Description

Biểu đồ ngày sinh thần số học là một công cụ rất đơn giản mà hữu hiệu để chúng ta khám phá bản thân. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tính biểu đồ thần số học ngày sinh, đọc biểu đồ và hiểu hết ý nghĩa của nó.

👉👉👉 Xem thêm thông tin tại: https://thansovietnam.com/bieu-do-ngay-sinh-than-so-hoc/

#bieudongaysinhthansohoc

#bieu_do_ngay_sinh_than_so_hoc

#thansohoconline

#than_so_hoc_online

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Beverly Hoang beverlyhoang

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.