This event ended on October 6, 2023 4:07 PM +07

Việc làm ngành nông nghiệp


from Nov 24, 2022 hours 16:07 (UTC +07:00)
to Oct 6, 2023 hours 16:07 (UTC +07:00)

When

from Nov 24, 2022 hours 16:07 (UTC +07:00)
to Oct 6, 2023 hours 16:07 (UTC +07:00)

Description

Agjob.vn chuyên trang tuyển dụng việc làm hàng đầu lĩnh vực ngành nông nghiệp với hàng ngàn ứng viên chất lượng từ các trường Đại học hàng đầu Việt nam.

Việc làm ngành nông nghiệp 100% free cho NTD và UV. Tìm kiếm việc làm, ứng viên và nhà tuyển dụng theo vị trí địa lý.

- Đăng tuyển dễ dàng

- Hoàn toàn free

https://agjob.vn/

https://vi.gravatar.com/agjob2022

https://www.tumblr.com/agjob2022

https://www.deviantart.com/agjob2022

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việc làm Ngành nông nghiệp

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.