Vat lieu kien truc

Phác thảo cho chúng tôi một concept hoặc gửi file BIM, chúng tôi sẽ tùy chỉnh các hệ thống trần nhôm của chúng tôi để phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào, với vật liệu, hình khối, màu sắc và các giải pháp tích hợp để mang lại hiệu quả tiêu âm, hiệu ứng thẩm mỹ và hơn thế nữa.


from Aug 19, 2020 hours 10:35 (UTC +07:00)
to Aug 31, 2021 hours 10:35 (UTC +07:00)

When

from Aug 19, 2020 hours 10:35 (UTC +07:00)
to Aug 31, 2021 hours 10:35 (UTC +07:00)

Description

s

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

vatlieu kientruc

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

or register with

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover or log in with

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.