This event ended on February 14, 2024 9:49 PM +07

Top 4 món đồ chơi thông minh giúp phát triển trí tuệ

Trẻ em luôn bị thu hút và thích thú với những món đồ chơi nhiều màu sắc. Trong quá trình phát triển, các bé luôn muốn khám phá những điều mới lạ, vì thế để trẻ có thể tìm hiểu, khám phá hay là phát triển tư duy thì các mẹ có thể thông qua cho các bé chơi những món đồ chơi thông minh.


from Jan 31, 2024 hours 21:49 (UTC +07:00)
to Feb 14, 2024 hours 21:49 (UTC +07:00)

When

from Jan 31, 2024 hours 21:49 (UTC +07:00)
to Feb 14, 2024 hours 21:49 (UTC +07:00)

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

bearshouse store

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.