Thế Nào Là Câu Bị Động?


from Oct 8, 2022 hours 15:40 (UTC +07:00)
to Oct 8, 2024 hours 15:40 (UTC +07:00)

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

When

from Oct 8, 2022 hours 15:40 (UTC +07:00)
to Oct 8, 2024 hours 15:40 (UTC +07:00)

Where

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Show map

Description

Câu thụ động là 1 trong những điểm ngữ pháp tiếng Anh xung yếu

Như họ đã biết, câu chủ động là thể câu có chủ ngữ thực hiện hoạt động, gây ảnh hưởng lên đối tượng khác (người hoặc vật). Chẳng hạn: Mai bought a book (Mai tìm một cuốn sách).

https://www.instagram.com/p/CjckLwrhAPC/

https://www.pinterest.com/pin/976296025446610250

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Tuấn Trần

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.