Sức hút từ vị trí trung tâm khẳng định giá trị Masteri Smart city


from Mar 31, 2021 hours 17:24 (UTC +07:00)
to Apr 22, 2021 hours 17:24 (UTC +07:00)

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

When

from Mar 31, 2021 hours 17:24 (UTC +07:00)
to Apr 22, 2021 hours 17:24 (UTC +07:00)

Where

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Show map

Description

Sức hút từ vị trí trung tâm khẳng định giá trị Masteri Smart city
Masterise Home đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của một nhà đầu tư bất động sản hàng đầu khi lựa chọn vị trí Masteri Smart City, mang tầm nhìn phát triển dài hạn trong tương lai, đáp ứng trọn vẹn về quy hoạch cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện để mang đến cho cư dân một chốn an cư trọn vẹn nhất.
website: https://bit.ly/3sxvb7L#Masterismartcity #Masteritaymo #chungcumassterismartcity #duanmasterismartcity #canhochungcu #Duanchungcu #taymo #Masterisehomes #masterismartcitytaymocom #masteriwestheights

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Masteri Smart City masterismartcity

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

or register with

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover or log in with

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.