This event ended on April 6, 2023 1:05 PM CEST

Rozwód krok po kroku

7 wskazówek jak spokojnie przejść etap rozwodu


Thursday Apr 6, 2023 hours 13:05 (UTC +02:00)

When

Thursday Apr 6, 2023 hours 13:05 (UTC +02:00)

Description

Aby spokojnie przejść proces rozwodu, warto poznać kilka istotnych szczegółów dotyczących tego tematu.

Przeczytaj dokładnie poniższy artykuł i odwiedź naszą stronę internetową.

Tam uzyskasz fachową pomoc prawną. 

ticket Tickets
Price
Quantity

co to jest rozwód?

Z definicji, rozwód to dokonane przez sąd rozwiązanie istniejącego, zalegalizowanego związku małżeńskiego. Rozwód następuje w wyniku orzeczenia, na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód, oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa jest jednym z przypadków kończących małżeństwo.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 56 § 1 zostały wyznaczone dwie pozytywne przesłanki rozwodu, tj. trwałość i zupełność rozkładu pożycia. Należy podkreślić fakt, że muszą one wystąpić łącznie, co w praktyce oznacza, że nie tylko muszą całkowicie zaniknąć więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej, ale także rozpoznanie konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że ewentualny powrót małżonków do wspólnego pożycia z pewnością nie nastąpi. Jeśli zatem między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, to takie okoliczności jak wspólne uczestniczenie w istotnych dla małżeństwa czynnościach takich jak wybory, wyjścia na imprezy czy spotkania u znajomych, a także wspólne spożywanie posiłków czy pomoc w czasie choroby, nie będą świadczyć o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami.

kiedy rozwód nie zostanie orzeczony

Adwokat rozwodowy zaznacza, że Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których mimo zaistnienia wspomnianych pozytywnych przesłanek rozwodu, orzeczenie rozwodu nie nastąpi. Chodzi o sytuację, w której wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo rozwód byłby w sprzeczności z innym zasadami współżycia społecznego, a także gdyby rozwodu żądałby małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W tej ostatniej sytuacji orzeczenie rozwodu jednak nastąpi, o ile drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód, lub jej niewyrażenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

"Aby przybliżyć obraz negatywnych przesłanek rozwodu najlepiej posłużyć się przykładami z życia, których to rozmaitość dostarcza nam orzecznictwo" - mówi adwokat rozwodowy. Nie będzie więc godzić w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu osób w starszym wieku. Za to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego będzie orzeczenie rozwodu wtedy, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i z tego powodu wymaga stałej pomocy i opieki.

Co do zaś założenia, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia, z zasady korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, to jednak przyjęte zostało, że domniemanie to może zostać w indywidualnych okolicznościach obalone. Zdaniem Sądu Najwyższego taka sytuacja może zajść, gdy brak zgody na rozwód przez stronę niewinną rozkładu pożycia, trwa mimo upływu czasu. W orzecznictwie panuje pogląd, iż odmowa wyrażenia zgody na rozwód, wywołuje w wybranych przypadkach powstanie szkody społecznej, poprzez utrzymywanie związków małżeńskich formalnych niemających dalszych szans na faktyczne funkcjonowanie, przy jednoczesnym istnieniu związków pozamałżeńskich, które w odczuciu społecznym mogłyby zostać zalegalizowane Jak zaznaczają prawnicy, nie można natomiast uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, odmowę wyrażenia zgody na rozwód, podyktowaną na przykład względami religijnymi.

Problem alkoholowy

Problem alkoholowy jest w Polsce częstą przyczyną rozwodów. Aby jednak doszło do orzeczenia rozwodu z tego powodu, sam fakt uzależnienia od alkoholu nie wystarczy, bowiem na mocy art. 23 k.r.o. małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, którą w takim przypadku sąd mógłby widzieć właśnie w pomocy w drodze do wspólnego, trzeźwego życia. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy uzależnienie współmałżonka, wynika całkowicie z jego winy i w dodatku nie wykazywał on ani odrobiny silnej woli, by poddać się leczeniu. Wobec tego nie można zmuszać drugiego małżonka do dalszego pożycia z osobą uzależnioną, zwłaszcza - z uwagi na dobro rodziny, w tym dobro małoletnich dzieci stron - jeśli zachowanie małżonka uzależnionego od alkoholu przejawia charakter drastyczny.[5]Ilość rozwodów w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stale rośnie. O ile w 1950 roku orzeczonych zostało 11 tysięcy rozwodów, to w roku 1970 było ich już blisko 35 tys., a w 2017 roku - ponad 65 tysięcy.

Prawnicy wskazują, że w trakcie postępowania rozwodowego niezwykle ważna jest kwestia ochrony interesów dziecka. Jeśli dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozpatrywane jest wyłącznie pod kątem ekonomicznego pogorszenia się sytuacji dzieci, to może to być niewystarczającym argumentem do odmowy orzeczenia rozwodu.

Nie przesądza także o orzeczeniu przez sąd rozwodu sam fakt zdrady małżeńskiej. Zasady doświadczenia życiowego, które sąd powinien brać pod uwagę przy orzekaniu, wskazują bowiem, że w małżeństwie nawet ciężkie przewinienia, w tym naruszenie przez jednego z małżonków obowiązku wierności małżeńskiej, bywają wybaczane, zaś pojęcie pożycia małżeńskiego zawiera w swej definicji wiele wątków faktycznych i stanowi raczej proces niż stan niezmienny.

Sąd dokonując oceny czy w danej sprawie faktycznie małżeństwo przestało istnieć i nie ma żadnych szans na jego dalsze funkcjonowanie, powinien wziąć też pod uwagę upływ czasu od chwili gdy pożycie małżonków ustało. Jeśli więc okaże się, że rozkład pożycia, choć trwały i zupełny, to jednak trwa dopiero 2 tygodnie, to doświadczenie życiowe podpowiada, choć może to rysować się różnie na tle okoliczności konkretnej sprawy, że powrót małżonków do pożycia jest jeszcze możliwy.

rodzaje rozwodów

Wśród rozwodów można wyróżnić dwa typy:

- rozwód z orzeczeniem o winie (kończący małżeństwo z winy jednego z małżonków lub obojga) – w takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść poszkodowanej osoby;
- rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – w tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.

7 kroków do spokojnego rozwodu

Rozwód, zarówno dla kobiety jak i - wbrew potocznym przekonaniom - mężczyzny jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla wszystkich zaangażowanych stron. Aby godnie przejść przez rozwód, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach:

1. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów - terapeuta, adwokat, doradca finansowy mogą pomóc Ci przejść przez trudne emocje i skoplikowany proces prawny.

2. Pamiętaj o tym, co jest najważniejsze - skup się na dobru dzieci, finansach i przyszłości, a nie na winie i przeszłości.

3. Daj sobie czas na uspokojenie emocji - rozwód jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym i potrzebujesz czasu, aby przetworzyć swoje uczucia.

4. Znajdź wsparcie w rodzinie i przyjaciołach - rozmawiaj z ludźmi, na których Ci zależy i którzy Cię rozumieją.

5. Zadbaj o siebie - nie zaniedbuj swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Uprawiaj sport, jedz zdrowo i odpoczywaj.

6. Szanuj decyzję sądu - niezależnie od tego, czy decyzja sądu jest zgodna z twoim punktem widzenia, ważne jest by akceptować ją i respektować.

7. Pomyśl o przyszłości - po rozwodzie, nie zatrzymuj się na przeszłości, zacznij myśleć o przyszłości i tym, co chcesz osiągnąć.

podsumowanie

Podsumowując, z pewnością przeprowadzenie postępowania rozwodowego nie należy do spraw łatwych dla obojga małżonków. W jego trakcie często pojawiają okoliczności niesprzyjające właściwemu przebiegowi procesu. Niejednokrotnie, dodatkowe emocje zaostrzają konflikt, powodując umacnianie stanowisk stron. W przypadku kiedy małżeństwo posiada nieletnie dzieci lub spory majątek dochodzą kwestie rozstrzygnięcia podziału majątku wspólnego, ustalenia władzy rodzicielskiej oraz określenia wysokości należnych alimentów. Dlatego aby zapewnić właściwy przebieg i w miarę komfortowe rozwiązanie sporu, warto zawsze skorzystać z usług pełnomocnika - doświadczonego w tym temacie prawnika, adwokata rozwodowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie i podziale majątku? Chcesz godnie i spokojnie przejść rozwód, dbając o swoje prawa, interesy, majątek? Zadzwoń: +48 577 343 349 Prawnik, adwokat rozwodowy pomoże w Twojej sprawie. 
Po więcej szczegółów wejdź na stronę: https://www.biura-prawne.com/rozwod.php

SHARE


Made with Metooo by:

Rozwód Katowice

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.