This event ended on March 12, 2020 2:52 PM +07

Phương pháp để chạy quảng cáo trên facebook


from Mar 3, 2020 hours 14:52 (UTC +07:00)
to Mar 12, 2020 hours 14:52 (UTC +07:00)

Hình thức chạy quảng cáo trên Facebook không còn là mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách thức chạy như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa vẫn còn là một thách thức lớn. Facebook hiện nay là một trang mạng xã hội phổ biến nhất đối với các quốc gia trên thế giới. Mỗi giây phút trôi qua có rất nhiều lượng tương tác, lươt click, like, chia sẻ và comment. Mỗi bài viết trên Facebook ít nhiều vẫn thu hút số lượng người xem nhất định. Từ đó có thể thấy Facebook là một môi trường màu mỡ để khai thác và đầy tiềm năng. o Quảng cáo trên Facebook là gì? Nói nôm na chính là bài đăng của bạn sẽ xuất hiện tự động trên newfeed của phạm vi mục tiêu dựa trên mục tiêu nhân khẩu học, hành vi, lứa tuổi, sở thích, vị trí,…của người dùng. Việc tính phí quảng cáo Facebook dựa vào lượt like, lượt click, lượt xem bài viết hay truy cập vào link website,…

When

from Mar 3, 2020 hours 14:52 (UTC +07:00)
to Mar 12, 2020 hours 14:52 (UTC +07:00)

Where

Hình thức chạy quảng cáo trên Facebook không còn là mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách thức chạy như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa vẫn còn là một thách thức lớn. Facebook hiện nay là một trang mạng xã hội phổ biến nhất đối với các quốc gia trên thế giới. Mỗi giây phút trôi qua có rất nhiều lượng tương tác, lươt click, like, chia sẻ và comment. Mỗi bài viết trên Facebook ít nhiều vẫn thu hút số lượng người xem nhất định. Từ đó có thể thấy Facebook là một môi trường màu mỡ để khai thác và đầy tiềm năng. o Quảng cáo trên Facebook là gì? Nói nôm na chính là bài đăng của bạn sẽ xuất hiện tự động trên newfeed của phạm vi mục tiêu dựa trên mục tiêu nhân khẩu học, hành vi, lứa tuổi, sở thích, vị trí,…của người dùng. Việc tính phí quảng cáo Facebook dựa vào lượt like, lượt click, lượt xem bài viết hay truy cập vào link website,…

ticket Tickets
Price
Quantity

Cách thức quảng cáo trên facebook

Hình thức chạy quảng cáo trên Facebook không còn là mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách thức chạy như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa vẫn còn là một thách thức lớn. Facebook hiện nay là một trang mạng xã hội phổ biến nhất đối với các quốc gia trên thế giới. Mỗi giây phút trôi qua có rất nhiều lượng tương tác, lươt click, like, chia sẻ và comment. Mỗi bài viết trên Facebook ít nhiều vẫn thu hút số lượng người xem nhất định. Từ đó có thể thấy Facebook là một môi trường màu mỡ để khai thác và đầy tiềm năng. o Quảng cáo trên Facebook là gì? Nói nôm na chính là bài đăng của bạn sẽ xuất hiện tự động trên newfeed của phạm vi mục tiêu dựa trên mục tiêu nhân khẩu học, hành vi, lứa tuổi, sở thích, vị trí,…của người dùng. Việc tính phí quảng cáo Facebook dựa vào lượt like, lượt click, lượt xem bài viết hay truy cập vào link website,…

SHARE


Made with Metooo by:

Newonads newonads

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

or register with

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover or log in with

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.