مایکروفر


Thursday Oct 17, 2024 hours 08:00 (UTC -07:00)

When

Thursday Oct 17, 2024 hours 08:00 (UTC -07:00)

ticket ticket
Price
Quantity

مایکروفر

استفاده از مایکروفرها در مقایسه با روشهای سنتی پخت و پز، کمتر ازتر و دستگاههایی بازتری را میطلبد.یکی از بهترین سایت ها برای ارائه تعمیر مایکروفر در مهرآباد سایت جت سرویس میباشد. برای بسیاری از افرادی که به عنوان یک راه حل سریع و کم هزینه برای تهیه غذاهای خوشمزه و سریع ترازوی روزی استفاده میشود، این ویژگی بسیار ارزشمند است.

SHARE


Made with Metooo by:

asad naserpor

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.