This event ended on November 30, 2023 4:07 PM +07

Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non – defining clauses)


from Oct 4, 2022 hours 16:07 (UTC +07:00)
to Nov 30, 2023 hours 16:07 (UTC +07:00)

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

When

from Oct 4, 2022 hours 16:07 (UTC +07:00)
to Nov 30, 2023 hours 16:07 (UTC +07:00)

Where

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Show map

Description

Mệnh đề quan hệ không xác định cũng sở hữu vai trò bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước nó, nhưng không hề thành phần đề xuất trong câu. Câu văn vẫn sẽ mang ý nghĩa đầy đủ ví như lược bỏ loại mệnh đề này.

Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng khi danh từ xác định, và được ngăn cách thức với mệnh đề chính bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang. Trong mệnh đề quan hệ không xác định không dùng that. 

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Tuấn Trần

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.