Máy Đo Bụi


from Nov 14, 2022 hours 16:55 (UTC +07:00)
to Sep 1, 2024 hours 16:55 (UTC +07:00)

When

from Nov 14, 2022 hours 16:55 (UTC +07:00)
to Sep 1, 2024 hours 16:55 (UTC +07:00)

Description

Máy đo bụi là một công cụ hữu ích để theo dõi chất lượng không khí trong nhà (IAQ) trong phòng sạch và nơi làm việc, vì một thiết bị đo bụi đo kích thước và nồng độ của các hạt trong không khí. Trong khi thiết bị đo bụi sẽ không xác định đượccụ thể những loại bụi hoặc hạt nào có trong không khí, thiết bị đo bụi sẽ xác định có bao nhiêu hạt bụi có kích thước nhất định trong môi trường. Một kết luận sau đó được rút ra dựa trên các vật liệu đã biết trong khu vực và kích thước hạt trong không khí tương ứng của những vật liệu đó.

https://thietbido.us/danh-muc-san-pham/do-moi-truo...

#thietbido

#thietbidoluong

#maydobui

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

thietbidous

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.