This event ended on December 28, 2023 5:09 PM +07

Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ mang và đại từ sở hữu


from Oct 5, 2022 hours 17:09 (UTC +07:00)
to Dec 28, 2023 hours 17:09 (UTC +07:00)

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

When

from Oct 5, 2022 hours 17:09 (UTC +07:00)
to Dec 28, 2023 hours 17:09 (UTC +07:00)

Where

P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Show map

Description

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao thiệp. Thứ bậc nhất thuộc về người kể, thứ bậc 2 thuộc về người nghe, thứ bực ba thuộc về người hoặc con vật hoặc trang bị mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên mang thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ. https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/bai-tap-dai-tu/

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Tuấn Trần

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.