This event ended on July 12, 2024 11:06 AM +07

dây thừng kéo co

Dây thừng kéo co thường được sử dụng trong các lễ hội truyền thống, hội khỏe Phù Đổng, trường học, đi du lịch…Trò chơi kéo co đã xuất hiện từ xa xưa, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trò chơi kéo co là môn thi đấu tập thể mang lại nhiều niềm vui cho tất cả mọi người tham


from Jul 12, 2022 hours 11:06 (UTC +07:00)
to Jul 12, 2024 hours 11:06 (UTC +07:00)

When

from Jul 12, 2022 hours 11:06 (UTC +07:00)
to Jul 12, 2024 hours 11:06 (UTC +07:00)

Description

Dây thừng kéo co thường được sử dụng trong các lễ hội truyền thống, hội khỏe Phù Đổng, trường học, đi du lịch…Trò chơi kéo co đã xuất hiện từ xa xưa, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trò chơi kéo co là môn thi đấu tập thể mang lại nhiều niềm vui cho tất cả mọi người tham gia.

Thông số dây kéo co

https://cokhi247.net/san-pham/day-thung-keo-co

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Bảo hộ lao động ME4U

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.