This event ended on February 15, 2024 9:00 AM +07

CHI TIẾT VỀ Ý NGHĨA THẦN SỐ HỌC SỐ 33 – CON SỐ TƯỢNG TRƯNG CHO TÌNH YÊU


from Oct 23, 2023 hours 09:00 (UTC +07:00)
to Feb 15, 2024 hours 09:00 (UTC +07:00)

When

from Oct 23, 2023 hours 09:00 (UTC +07:00)
to Feb 15, 2024 hours 09:00 (UTC +07:00)

Description

Thần số học số 33 (hay còn viết là 33/6) là con số tượng trưng cho tình yêu và lòng trắc ẩn. Người có thần số học số 33 là người hướng thiện, chữa lành tâm hồn, khôn ngoan và giàu lòng vị tha. Họ cũng có khả năng sáng tạo mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng.

👉👉👉 Xem thêm thông tin tại: https://thansovietnam.com/than-so-hoc-so-33/

#thansohocso33

#than_so_hoc_so_33

#thansohoconline

#than_so_hoc_online

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Beverly Hoang beverlyhoang

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.