This event ended on April 30, 2024 10:27 AM +07

Câu Trực Tiếp, Câu Gián Tiếp Ở Trong Tiếng Anh


from Oct 1, 2022 hours 10:27 (UTC +07:00)
to Apr 30, 2024 hours 10:27 (UTC +07:00)

When

from Oct 1, 2022 hours 10:27 (UTC +07:00)
to Apr 30, 2024 hours 10:27 (UTC +07:00)

Description

Câu trực tiếp (Direct Speech) được tiêu dùng tường thuật nguyên văn lời của người kể. Trong văn viết, câu trực tiếp thường được để ở trong dấu ngoặc kép.

Câu gián tiếp (Reported Speech) được dùng để thuật lại ý chính mà người khác đã đề cập. Vì ko thuật lại nguyên văn nên câu gián tiếp thường xếp sau “that” thay vì được bỏ vào ngoặc kép.

https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/cach-chuyen-doi-cau-truc-tiep-sang-cau-gian-tiep/

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Tuấn Trần

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.