This event ended on March 30, 2023 5:12 PM +07

Căn hộ The Fibonan – Cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên


from Mar 15, 2023 hours 17:12 (UTC +07:00)
to Mar 30, 2023 hours 17:12 (UTC +07:00)

Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam

When

from Mar 15, 2023 hours 17:12 (UTC +07:00)
to Mar 30, 2023 hours 17:12 (UTC +07:00)

Where

Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam

Show map

Description

Căn hộ The Fibonan – Cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên

Chi tiết: https://bit.ly/3JFDGsJ

Chính điều này đã tạo nên vị thế độc tôn của dự án trên thị trường mặc dù hiện tại căn hộ Chung cư The Fibonan vẫn chưa được chính thức công bố giá bán. 

#Thefibonan #canhothefibonan #Chungcuthefibonan #thefibonanecopark #duanthefibonanecopark #duanthefibonan

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

The Fibonan

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.