This event ended on March 7, 2024 9:09 AM +07

Bí Mật Của Những Con Số Trong Kim Tự Tháp Thần Số Học


from Dec 9, 2023 hours 09:09 (UTC +07:00)
to Mar 7, 2024 hours 09:09 (UTC +07:00)

When

from Dec 9, 2023 hours 09:09 (UTC +07:00)
to Mar 7, 2024 hours 09:09 (UTC +07:00)

Description

Kim tự tháp được hình thành khởi đầu từ đảo Atlantis ở thời kỳ cổ đại. Sau đó, đã phát triển mạnh mẽ đi khắp thế giới. Những biểu đồ hình kim tự tháp thời xưa là đại diện cho sự mạnh mẽ và vua chúa. Nó có một vai trò rất quan trọng và trở nên rất đặc biệt.

👉👉👉 Xem thêm thông tin tại: https://thansovietnam.com/kim-tu-thap-than-so-hoc/

#kimtuthapthansohoc

#kim_tu_thap_than_so_hoc

#thansovietnam

#than_so_viet_nam

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Beverly Hoang beverlyhoang

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.