Bạn nên học Java hay Python?


from Sep 20, 2022 hours 09:41 (UTC +07:00)
to Sep 20, 2024 hours 09:41 (UTC +07:00)

HD Mon City - Phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

When

from Sep 20, 2022 hours 09:41 (UTC +07:00)
to Sep 20, 2024 hours 09:41 (UTC +07:00)

Where

HD Mon City
Phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Show map

Description

Bạn nên học Java hay Python?


05 điểm khác biệt chính sau sẽ giúp bạn phân biệt ngôn ngữ Java và Python để bạn đưa ra quyết định nên học ngôn ngữ nào là phù hợp nhất:
1. Sự khác biệt về hiệu năng
2. Khác biệt về mức độ phổ biến
3. Khác biệt về cú pháp
4. Sự khác biệt về các ứng dụng thực tế
5. Sự khác biệt cơ bản về cơ hội việc làm và mức lương

Xem chi tiết từng sự khác biệt tại: https://hanoi.codegym.vn/blog/nen-hoc-java-hay-python/

#codegymhanoi #CGHN #daotaolaptrinh #hocjava #laptrinhjava #khoahocjava #hoclaptrinh #codingbootcamp

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

CodeGym Hà Nội

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.