05 Tips Tự Học Lập Trình Java Web Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

Với các tips hay trong quá trình học tập sẽ giúp các bạn có một quá trình học tập hiệu quả


from Sep 13, 2022 hours 10:35 (UTC +07:00)
to Sep 13, 2024 hours 10:35 (UTC +07:00)

Khu Đô Thị MonCity - 2QP8+5XM, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam

When

from Sep 13, 2022 hours 10:35 (UTC +07:00)
to Sep 13, 2024 hours 10:35 (UTC +07:00)

Where

Khu Đô Thị MonCity
2QP8+5XM, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam

Show map

Description

05 Tips Tự Học Lập Trình Java Web Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

Tips 1: Bắt đầu ngay, không trì hoãn
Tips 2: Tìm ra phương pháp, lộ trình học tập phù hợp với bản thân
Tips 3: Học tập + Thực hành mỗi ngày
Tips 4: Giữ tinh thần thoải mái, tự tin khi học tập
Tips 5: Giữ vững mục tiêu, kiên định với quá trình học tập

Xem chi tiết từng tips tại bài viết: https://hanoi.codegym.vn/blog/tu-hoc-java-cho-nguoi-moi-bat-dau/

#codegymhanoi #CGHN #daotaolaptrinh #hocjava #laptrinhjava #khoahocjava #hoclaptrinh #codingbootcamp

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

CodeGym Hà Nội

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.